Magisterskie Studia Biblijne (M.A.)
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2014


INFORMACJE OGÓLNE

Studia pod nazwą Magisterskie Studia Biblijne (Master of Arts in Practical Theology) prowadzone są wspólnie przez Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie i TCM International Institute w Austrii.

Zadaniem studiów jest umożliwienie zdobycia rzetelnej wiedzy biblijnej i praktycznych umiejętności sprawowania służby w połączeniu z wysokim poziomem wykształcenia akademickiego, aby w ten sposób przygotować chętnych do służby w Kościele trzeciego Tysiąclecia.

Absolwenci studiów otrzymują dyplom TCM International Institute z amerykańskim (akredytowanym) stopniem naukowym "Master of Arts", który jest odpowiednikiem polskiego magisterium.

Absolwenci programu Master of Arts mogą kontynuować studia, realizując program Master of Divinity, który stanowi przygotowanie do studiów doktoranckich.

Nabór w trybie ciągłym

PRZEBIEG STUDIÓW

WARUNKI PRZYJĘCIA

OPŁATY

PROGRAM STUDIÓW 2014

Formularz ankiety i rekomendacji formacie PDF:

ANKIETA

FORMULARZ REKOMENDACJI

NASZ ADRES

Szczegółowe informacje o MSB (M.A.) oraz o innych studiach prowadzonych przez Instytut, można otrzymać, zgłaszając się osobiście, telefonicznie lub listownie pod adresem biura Instytutu, codziennie (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godz.: 900-1600.

W biurze Instytutu można również otrzymać formularze zgłoszeń i rekomendacji. Można je znaleźć także na www.chib.pl Zapraszamy!

Chrześcijański Instytut Biblijny
ul. Puławska 114
02-620 Warszawa

tel. 22 646 82 28; faks: 22 646 82 27

e-mail: biuro@chib.pl

KONTO BANKOWE

NUMER KONTA

AKTUALNO¦CI

Aktualne informacje dotyczące studiów znajdują się także w Informatorze TCMI 2014.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Informacje dla studentów anglojęzycznych (link do strony TCMI) >>

Informator TCMI 2013 >>

Informator TCMI 2014 >>

Jak ukończyć studia TCMI >>

Okres próbny i zawieszenie w prawach studenta >>

Opłaty TCMI - zasady TCMI >>

Przewodnik - jak pisać prace pisemne i badawcze >>

Przewodnik - jak pisać pracę magisterską i praktyczny projekt w służbie >>

Sesje polskojęzyczne w roku 2013 >>

Sesje polskojęzyczne w roku 2014 >>

Wiadomości TCMII 2013 >>

Wiadomości TCMII 2014 (wersja 2 - marzec) >>

Wiadomości TCMII 2014 - styczeń >>

Zwolnienie z opłat rocznych i urlopy dziekańskie >>

Formularz w formacie pdf:

Oświadczenie dotyczące lektury i modlitwy... >>

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria zdjęć >>


Strona główna
KSB
USB - ChIB
USB - TCMI
MSB (M.Div.)
NRK
Wydawnictwa